Škrgutanje zubima (bruksizam)

Bruksizam je stručni termin za prekomerno, nesvesno, stiskanje i škrgutanje zubima, koje se naročita javlja u toku spavanja.  Pri tom aktu dolazi do nefiziološkog opterećenja zuba i njihovih potpornih struktura.  Obično se javlja kod osoba starijih od 25 godina, mada u izvesnim situacijama može postojati i kod dece, javlja se kod oba pola i obično je u osnovi emocionalna komponenta, stres, napetost.

Bruksizam podrazumeva snažne pokrete tarenja donje i gornje vilice desno –levo ili napred-nazad, dovodeći do trajnog oštećenja zuba, pucanje zubne gleđi, prelome zuba, povlačenje desni, oštećene zubnog potpornog aparata, snažne bolove u vilicama, bolove viličnog zgloba, ušiju i glave.

Bruksizam se javlja najčešće u toku spavnja te pacijenti najčešče nisu ni svesni njegovog postojanja. Obično vas na ovaj problem upozori partner ili ga sami primetite tek kada se pojavi jedan od navedenih simptoma: bolovi u zglobovima, ušima, glavi odmah po buđenju, povećana osetljivost zuba na hladno, pritisak i druge nadražaje ili zaravnjene kontaktne površine zuba i smanjena visina prednjih zuba.

night-guard trayProblem bruksizma se može lako rešiti ako se na vreme javite svom stomatologu, koji če na onovu otiska vaših zuba izraditi silikonski štitnik za zube (night-guard tray), koji se nosi u toku noći i štiti vaše zube, sprečiti dalje trošenje zuba i bol u zglobovima, ušima i glavi.

 

 

0 comments

No comments. Leave first!

Leave a reply